Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Digitální katastr nemovitostí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D53DKN ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

(Aktuální principy vedení katastru v digitální formě, vazby na ISVS, digitální katastr a INSPIRE, katastrální systémy v zahraničí )

Historický vývoj katastru českých zemí. Současný stav katastrálních a pozemkových map v České republice. Legislativní normy, vyhlášky, zákony. Struktura organizace resortu zeměměřictví a katastru v České republice. Digitální katastr - prostředky, metody, aplikace. Softwarové aplikace. Katastr v zahraničí - zkušenosti, aplikace. Katastr v územních informačních systémech.

Požadavky:

Před konáním zkoušky musí být uzavřeny předměty: 153MAPG nebo 153MAPH a 153KANE nebo 153KANH

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti si v rámci doktorského studia prohloubí dosavadní znalosti katastrálních systémů a postavení v evropské iniciativě INSPIRE

Studijní materiály:

Webovské stránky ČÚZK a správců katastrálních systémů v zahraničí

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24447905.html