Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vliv klimatu na mostní a stavební konstrukce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02KVM ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět je zaměřen na studium vlivu prostředí na vlastnosti a chování stavebních materiálů a konstrukcí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Předmět je zaměřen na studium vlivu prostředí na vlastnosti a chování stavebních materiálů a konstrukcí. Tepelné a vlhkostní namáhání konstrukcí, vliv zvýšené koncentrace kysličníku uhličitého, vliv znečištění prostředí. Karbonatace betonu, koroze výztuže. Mrazové cykly.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studium vlivu prostředí na vlastnosti a chování stavebních materiálů a konstrukcí.

Studijní materiály:

Li, Kefei: Durability Design of Concrete Structures: Phenomena, Modelling and Practice. 2016 John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd. Available online: https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.techlib.cz/doi/book/10.1002/9781118910108

Jeffrey Brooks: Concrete and Masonry Movements. 2015 Elsevier Inc. Available online: https://www-sciencedirect-com.ezproxy.techlib.cz/science/book/9780128015254

C.L. Page and M.M. Page: Durability of Concrete and Cement Composites, 2007 Woodhead Publishing Limited. Available online: https://www-sciencedirect-com.ezproxy.techlib.cz/science/book/9781855739406.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24438605.html