Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Prostředí webu, programovací a popisné jazyky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18WEB KZ 3 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je určen především posluchačům, kteří mají jen velmi malé nebo žádné zkušenosti s tvorbou aplikací v prostředí

webu. Seznámí posluchače se základními pojmy v oblasti programování pro webové prostředí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. CERN, WWW, W3C – motivace, začátky, základní princip sdílení informací a forma jejich popisu pro elektronická

média.

2. HyperText Markup Language (HTML) – struktura dokumentu, značkovací jazyk.

3. XHTML – aplikace XML.

4. CSS – kaskádové styly, formátování obsahu, pokročilé techniky CSS.

5. Formáty používané ve webovém prostředí – SVG, JPEG, PNG.

6. Web Accessibility Initiative (WAI) – principy přípravy popisů dokumentů pro publikování s přihlédnutím ke

specifickým potřebám lidí s hendikepem či omezenými fyzickými dispozicemi vnímání.

7. XML – značkovací metajazyk.

Osnova cvičení:

1. Základní principy funkcionality hypertextových médií

2. HTML - HyperText Markup Language - základní principy

3. HTML - referenční přehled všech entit jazyka

4. XHTML - formální specifikace rozšíření HTML

5. XHTML - strukturální principy popisu dokumentů

6. CSS - formální specifikace popisu vzhledu dokumentů

7. CSS - referenční přehled všech entit pro popis vzhledu dokumentů s přihlédnutím k problematice hypermédií

8. XML - formát pro strojově orientovanou výměnu dat

9. SVG - formát pro popis vektorově orientovaných dat (vektory, GIS, apod.)

10. JPEG, PNG - formáty popisu rastrových dat a jejich využití v hypertextových systémech

11. WAI - souhrn doporučení pro přípravu hypertextových dokumentů s přihlédnutím ke specifickým potřebám lidí s hendikepem či jinak omezenými fyzickými dispozicemi vizuálního vnímání

12. MathML formální specifikace pro popis matematických výrazů a jejich využití v hypertextových dokumentech; popis matematických výrazů využitelný pro strojovou komunikaci

13. LibWWW popis modulární knihovny pro využití ve vlastních aplikacích

14. DocBook - rozsáhlá komplexní XML aplikace

Cíle studia:

Znalosti:

Komplexní přehled rozsáhlé problematiky značkovacích jazyků využívaných při tvorbě obsahu webových aplikací.

Schopnosti:

Studenti budou umět využít silných vlastností značkovacích jazyků pro transformace a transfery dat mezi heterogenními počítačovými systémy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Andreas Witt, Dieter Metzing. Linguistic Modeling of Information and Markup Languages: Contributions to Language Technology. Springer Verlag 2009. ISBN 978-90-481-3330-7.

Doporučená literatura:

[2] Consorcium W3 - obsahuje odkazy na zdroje všech probíraných standardů

http://www.w3.org

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24364305.html