Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Delphi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18DPH Z 3 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu Delphi je naučit posluchače vytvářet program pod prostředím MS Windows, seznámení se s problematikou grafického uživatelského prostředí, jejího návrhu a vytváření. Na cvičeních budou předváděny praktické problémy a jejich řešení.

Požadavky:

Základní znalost práce na PC.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. První program - Hello world, komponenty Edit, Label, Button.

2. Práce s prostředím Delphi, ladění programu.

3. Formuláře, umisťování komponent na ně, zarovnávání, nastavování vlastností.

4. Komunikace mezi více formuláři.

5. Práce s komponentami Menu, Pop-up Menu, upravování chování komponenty Edit.

6. Komponenty Check box a radio group.

7. Práce se soubory.

8. Komponenty String Grid, Image, ListImage.

9. Seznam v Delphi - List.

10. Komponenta Tab Control, Page Control, vytváření průvodců.

11. Psaní vlastní komponenty.

12. Síťová komunikace.

13. Kompletace programu, tvorba nápovědy.

Cíle studia:

Znalosti:

Postup při vývoji RAD aplikací, objektově orientované programování, vytváření programů řízených událostmi, neprocedurální programování.

Schopnosti:

Vytvářet jednoduché RAD aplikace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Sedláček, J. Slaba: Delphi v kostce, B E N - technická literatura, Praha, 1999.

[2] R. Lischner: Delphi v kostce - pohotová referenční příručka, Computer Press, Praha, 2000.

Doporučená literatura:

[3] A. Buchalcevová: Delphi v příkladech, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997.

[4] A. Buchalcevová: Objektově orientované programování od Pascalu k Delphi - Materiály ke cvičení, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996.

[5] V. Kadlec: Delphi hotová řešení, Computer Press, a.s., 2003.

[6] S. Teixeira, X. Pacheco: Mistrovství v Delphi 6, Computer Press, a.s., 2002.

Studijní pomůcky:

PC studovny s projektorem.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24364205.html