Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Letecké předpisy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LPY2 Z,ZK 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:
Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání přehledu o leteckých předpisech, které vznikly na základě Příloh k Úmluvě o civilním letectví (Annex) a to zejména části týkající se řízení letového provozu, pátrání a záchrany a vyšetřování leteckých nehod.

Studijní materiály:

L2- Pravidla létání, L6/I- Provoz letadel - část I., L6/IIProvoz letadel - část II. Společný evropský předpis JAR OPS 1, 3, L7- Značky státní příslušnosti a rejstříkové značky letadel, L8-Předpis o letové způsobilosti letadel, předpisy L11 - L18, které vznikly na základě Příloh k Úmluvě o civ. letectví Annex 11-18.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24312205.html