Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Umělé neuronové sítě, realizace a aplikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20Y2UA KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Umělé neuronové sítě jako nástroj řešení úloh při zpracovávání nepřesných, neurčitých, neúplných či navzájem rozporných dat. Aplikace neuronových klasifikátorů, prediktorů, kompresorů, expandérů a dalších specializovaných funkčních bloků a systémů. Modely neuronů. Grossbergovy diferenciální rovnice, principy učení, vrstevnaté a Hopfieldovy sítě.

Požadavky:

Základní znalosti matematiky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní poznatky z oblasti teorie a aplikací neuronových sítí, přehled jejich struktur, učení a způsobu použití. Řešení informačních a řídících úloh v dopravě i jiných oborech pomocí neuronových sítí.

Studijní materiály:

Novák M., Kufufaki O., Moos P., Musílek P., Pelikán E., Šebesta V.: Umělé neuronové sítě, teorie a aplikace, Praha, C. H. Beck, 1998

Gupta, M. M.: Static and Dynamic Neural Network, Wiley & Sons, New Jersey, Canada, ISBN 0-471-21948-7, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24075405.html