Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Investiční a pojistná matematika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13Y2IM KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Úroková míra nominální, efektivní a reálná. Důchody, peněžní toky, současná a budoucí hodnota. Umořování dluhu. Hodnocení investic. Oceňování cenných papírů. Základní pojmy a principy pojištění. Neživotní pojištění - rizika, tarifní skupiny, ukazatele, pojistné. Základy demografie, úmrtnostní tabulky, komutační čísla. Kapitálové pojištění pro případ smrti, dožití a smíšené. Důchodové pojištění. Běžné pojistné, bruttopojistné, rezervy pojistného.

Požadavky:

Matematika - aritmetická a geometrická posloupnost, základy počtu pravděpodobnosti (počítání pravděpodobnosti, střední hodnota). Ekonomie - základní povědomí o úroku a financích.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět představuje základní metody finančního a pojistného počtu, které se používají nejen v každodenním životě i ekonomické praxi, např. při splácení dluhů, hodnocení investičních projektů, ale i při oceňování nákladů nehod a v pojišťovnictví.

Studijní materiály:

CIPRA Tomáš, 2000: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, HZ, Praha

CIPRA Tomáš, 1994: Finanční matematika v praxi, HZ, Praha

CIPRA Tomáš, 1994: Pojistná matematika v praxi, HZ, Praha

Časopis Finance a úvěr, vydává FSV UK, Praha, ISSN 0015-1920

Časopis Pojistný obzor, vydává Česká asociace pojišťoven, Praha, ISSN 0032-2393

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24074505.html