Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Řízení v krizových situacích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13Y2RK KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Krizové situace a krizové stavy. Riziko mimořádných událostí. Krizové řízení státu. Civilní nouzové plánování. Hospodářská mobilizace. Sociálně psychologické aspekty krizových stavů. Právní aspekty činností za krizových stavů. Subjekty hospodářské mobilizace. Krizový plán subjektu hospodářské mobilizace.

Požadavky:

Obecné znalosti krizových situací.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat poznatky o řešení krizových situací v podmínkách národního hospodářství.

Studijní materiály:

Pavlíček F. a kol.: Krizové stavy a doprava, Praha, skripta ČVUT 2001,, Ústavní zákon 110/1998, Sb., o bezpečnosti České republiky, Základní dokumenty hospodářské mobilizace, dodatek 1-4, Praha, ÚRS, 1994-1996, Nařízení vlády ČSFR č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace, oZákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, oZákon ČNR č. 548/1992 Sb., o některých dalších opatřeních v soustavě úředních orgánů státní správy ČR, oZákon ČNR č. 17/1994 Sb., o Policii ČR, oOznámení FMH č. 264/1991 Sb., o vydání výnosu o financování hospodářské mobilizace, oVyhláška MV ČR č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů, oArnold, V. I.: Teória katastrof, Bratislava, Alfa, 1986, oDvořák, J.: Země, lidé, katastrofy, Praha, Naše vojsko, 1986

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24070905.html