Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Prevence silničních nehod

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18Y1PN KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Systematické příčiny nehod se zaměřením na osvětu. Typické nevhodně uspořádané komunikace. Závady vozidel jako příčina nehod; možnosti snížení rizika. Vliv rychlosti. Problematika chodců. Viditelnost.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalosti k problematice snížení rizika dopravních nehod.

Studijní materiály:

Andres J. a kol., Úvod do problematiky identifikace a řešení míst častých dopravních nehod, Brno, CDV, 2001, Andres J. a kol., Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod, Brno, CDV, 2001, Andres J. a kol., Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací, Brno, CDV, 2001

Skládaný P.: Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, TP 145 (MDS ČR), Brno, CDV, 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24067205.html