Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projektování konstrukcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18Y1PK KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Legislativa v projektování. Základní konstrukční materiály a prvky používané v konstrukčních soustavách. Zatížení konstrukcí. Základní konstrukční prvky a jejich statické působení. Rozdělení konstrukcí, konstrukční soustavy. Betonové, ocelové a dřevěné konstrukce. Základová půda a zakládání. Pozemní stavby. Dopravní cesty a mostní konstrukce. Produktovody. Využití počítačů k výpočtu konstrukčních soustav. Základy technického zařízení staveb.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní technické a legislativní znalosti pro přípravu, návrh a zpracování projektu a provedení stavby. Získání přehledu o konstrukčních systémech staveb a jejich statickém působení, o základních konstrukčních materiálech a postupech výstavby.

Studijní materiály:

Normy ČSN, Eurocod, ČSN EN, Tichý M. a kol., Zatížení stavebních konstrukcí, TP 45, Praha, SNTL, 1987, Studnička J., Medřický V., Ocelové a dřevěné konstrukce, ČVUT, 2001, Barták J., Kubát B., Dopravní stavby I, ČVUT 1999, Hrdoušek V., Kukaň V. Betonové konstrukce a mosty, ČVUT 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24067105.html