Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Metoda konečných prvků a její aplikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18Y1MK KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Tenzor a deviátor napětí a deformace. Rovinná napjatost a deformace. Princip virtuálních prací a variační principy v MKP. Prutové, plošné a prostorové konstrukce v MKP. Metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Pružnoplastický materiál. Vazkopružný materiál. Úlohy mechaniky dopravních konstrukcí v MKP. Úlohy dynamiky a biomechaniky v MKP.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení s metodou konečných prvků aplikovanou na problémy mechaniky kontinua. Formulace pomocí Lagrangeova, Castiglianova a Hamiltonova variačního principu. Diskretizace daného problému, vysvětlení numerických metod pro řešení soustav algebraických rovnic. Algoritmizace MKP pomocí vyšších programovacích jazyků.

Studijní materiály:

Bittnar Z., Šejnoha J., Metoda konečných prvků I, Praha, ČVUT ES, 1991, Dettman J. W., Matematické metody ve fyzice a technice, Praha, Academia, 1970

Rektorys K., Přehled užité matematiky, Praha, SNTL, 1973

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24067005.html