Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ekonomika a management pošty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13Y1EP KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Specifika oblasti poštovních služeb a jejich dopadu na ekonomickou činnost a řízení podniku; postavení státu ve funkci regulátora otázek liberalizace poštovního trhu.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat znalosti o technických a ekonomických vazbách v oblasti poštovních služeb. Pochopit konkurenční postavení pošty v telekomunikačním odvětví.

Studijní materiály:

Direktiva 97/67/EC o společných pravidlech pro rozvoj vnitrostátního trhu poštovních služeb Společenství a zlepšení kvality služeb, Návrh pro Evropský parlament a Radu Direktiv doplňující Direktivu 97/67/EC z hlediska dalšího otevírání poštovních služeb

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24064505.html