Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Hodnocení vlivů investiční výstavby na životní prostředí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y1HZ KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Systematické zkoumání důsledků předpokládaných záměrů, projektů, plánů i politických zájmů na životní prostředí, především záporných a nežádoucích efektů ve smyslu procesu E.I.A. (Environmental Impact Assessment).

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Schopnost charakterizovat vlivy investiční výstavby na životní prostředí a osvojit si metodiku jejich posuzování.

Studijní materiály:

Říha, J., Hodnocení vlivů investic na životní prostředí, Praha, Academia Praha, 1995, Říha, J., Životní prostředí 60. Vliv investic na životní prostředí - proces EIA., Vydavatelství ČVUT, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24063705.html