Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Inteligentní dopravní systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20ITS ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Kategorizace ITS, systémová architektura ITS, sofistikované metody řízení dopravy ve městech, ITS ve veřejné dopravě, ITS pro dopravu v klidu, řízení liniových komunikací, automatizovaná detekce excesů, inteligentní dálnice, zpracování a modelování dopravních veličin, teorie front a rázové vlny, ITS pro silniční tunely, analýza rizik tunelových systémů, využití moderních rozhodovacích systémů v ITS.

Požadavky:

Základní informace z oboru informatiky, telekomunikací, systémového inženýrství a dopravního inženýrství pro oblast pozemních komunikacích.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Ucelené seznámení posluchače s inteligentními dopravními systémy (ITS). Seznámení s možnostmi využití ITS, jejich kategorizací, principy funkce, příslušnou technologií, zpracovávanými daty a charakteristickými vlastnostmi. Primární zaměření na silniční a městskou dopravu.

Studijní materiály:

Přibyl, P. - Mach, R.: Řídicí systémy silniční dopravy, skripta ČVUT FD, Praha, 2003.

Přibyl, P.: Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika, skripta ČVUT FD, Praha, 2005.

Vlacic, L. - Parent, M. - Harashima, F.: Intelligent vehicle technology, Butterworth-Heinemann, Oxford.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24061405.html