Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Železniční zabezpečovací systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20ZS ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Na základě poznatků z předmětu „Železniční zabezpečovací technika“ jsou analyzovány základní funkční vlastnosti jednotlivých dílčích systémů zabezpečovacích zařízení. Zvláštní pozornost je věnována moderním elektronickým systémů, které jsou nasazeny v provozu ČD. Součástí předmětu je také příprava na budoucí zcela nových technologie.

Požadavky:

Absolvování předmětu „Železniční zabezpečovací technika“.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit se s funkcí železničních zabezpečovacích systémů k zajištění řízení a zabezpečení železniční dopravy. Znalost moderních elektronických zabezpečovacích systémů v síti ČD.

Studijní materiály:

Križan, I: Železniční zabezpečovací technika I,II., ČSN 34 1613, ČSN 34 2620, TNŽ 34 2630, ČSN 34 2650, ČSN EN 50128, ČSN EN 50129, ČSN EN 50238

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24049105.html