Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Systémy řízení dopravních prostředků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20SRDP ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními principy zpětnovazebního řízení a demonstrovat použití těchto principů při řízení dopravních prostředků i různých technologických systémů.

Požadavky:

Základní znalosti z matematické analýzy, lineární diferenciální rovnice, integrální transformace, základní znalosti z elektrotechniky a mechaniky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost základních principů zpětnovazebního řízení a schopnost demonstrovat použití těchto principů, zejména při řízení dopravních prostředků.

Studijní materiály:

o, Vysoký P.: Systémy řízení dopravních prostředků, Praha, skripta ČVUT-FD, 2004, John J.: Systémy a řízení, Praha, skripta ČVUT - FEL, 1999, Hyniová K.: Řídicí technika, Praha, skripta ČVUT-FEL, 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24049005.html