Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Řídící systémy silniční dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20RSSD Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Předmět uvádí posluchače do oblasti řízení dopravy na úrovni dopravního uzlu i oblasti. Jsou uvedeny zásady pro různé druhy řízení, počínaje časovým řízením a konče expertním přístupem v řízení saturovaných dopravních sítí. Konkrétně je ukázán návrh dopravního řešení pro dopravní řadič. Ten je navíc analyzován i z hlediska hardwarového řešení, přičemž je porovnán evropský a zámořský přístup. Důležitá část předmětu je věnována modelování dopravního proudu a statistickým metodám, které napomáhají definovat vstupy řízeného procesu. Vlastním měřením dopravních charakteristik se zabývají lekce věnované dopravním senzorům. Předmět poskytuje základ pro studium Inteligentních dopravních systémů v letním semestru.

Požadavky:

Základní znalosti z dopravního inženýrství a základy elektrotechniky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Porozumění problematice řízení dopravního uzlu, základním pojmům z daného oboru, principu řízení pomocí světelných signalizačních zařízení, základním dopravním parametrům a statistickému rozdělení dopravních charakteristik.

Studijní materiály:

[1]Přibyl P., Mach R.: Řídící systémy silniční dopravy, vydavatelství ČVUT, 2003, [2]Přibyl P.: Přednášky ŘSD, elektronická verze folií na serveru FD, [3]Přibyl P., Svítek M.: Inteligentní dopravní systémy, BEN, 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24048905.html