Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy architektonického projektování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZARP ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Předmět poskytuje studentům základní informace, týkající se pole urbanismu, architektury a designu v procesu koncepce, tvorby a projektování dopravních systémů v území, dopravních staveb a dopravních prostředků. Důraz je kladen na vzájemnou provázanost a neoddělitelnost hledisek dopravních, technických a architektonických při tvorbě projektu. Přednášená témata jsou záměrně syntézou zahraničních zkušeností a vývojových tendencí v dopravní architektuře a designu ve snaze otevřít domácí prostředí širším evropským souvislostem.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zvládnutí základů tvorby a projektování dopravních systémů v území.

Studijní materiály:

Kotas P.: Dopravní systémy a stavby, Praha, skripta ČVUT, 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24043805.html