Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Systémová analýza

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20SANL Z,ZK 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Úvod je věnován základům systémového inženýrství, hlavním konceptům, typologii a identifikaci systémů. Dále se probírají typové úlohy systémové analýzy: o rozhraní, o cestách, o dekompozici a integraci, o zpětných vazbách, kapacitní úlohy, analýza procesů, úlohy o chování. Analyzují se procesy cílového chování, rozebírají se a aplikují se pojmy genetického kódu a identity systémů. Větší část výuky je věnována strukturním systémům v reprezentaci grafy či Petriho sítěmi a rozhodovacími tabulkami. Aplikují se též fuzzy přístupy a shluková analýza, diskutují se hlavní metodiky měkkých systémů. Část výuky je věnována základním poznatkům z technické kybernetiky, otázkám stability a spolehlivosti systémů.

Požadavky:

Znalost algebry a teorie grafů, základní znalosti matematiké analýzy, matematické logiky, fyziky, výpočetní techniky a využití počítačů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost základních pojmů a řešení typických úloh systémové analýzy v oblasti tvrdých systémů. Znalost používání Petriho sítí a rozhodovacích tabulek, fuzzy přístupů a základních metodik měkkých systémů.

Studijní materiály:

Votruba Z., Klečáková J.,Kalika M.: Systémová analýza, ČVUT 2005; Dudorkin J.: Systémové inženýrství a rozhodování, Praha, ČVUT, 1995, Vlček J.: Systémové inženýrství, Praha, ČVUT, 1999, Petr J.: Vybrané statě ze systémové analýzy, Praha, ČVUT, 1986 Klir G. J.: Facets of System Science, Plenum, 1991

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24039905.html