Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Telekomunikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14TLK Z,ZK 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Systémový obraz telekomunikačních sítí a telekomunikačních služeb. Přenosové a spojovací systémy, jejich aplikace v telekomunikačním podnikání. Základy obvodové techniky, principy přenosu a zpracování signálů. Architektury pevných a mobilních sítí. Legislativní rámec telekomunikací v ČR a EU.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Ucelený systémový obraz služeb elektronických komunikací, přenosových a spojovacích systémů a jejich aplikace v podnikání v elektronických komunikacích. Znalost základů příslušné obvodové techniky, principů přenosu a zpracování signálů, architektury pevných a mobilních sítí. Přehled v legislativním rámci elektronických komunikací v ČR a EU.

Studijní materiály:

Svoboda J. a kol.: Telekomunikační technika I, II, III, Praha, Hüthing & Beneš, 1999, Moos P.: Telekomunikace - trendy (Prezentace na síti)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24039605.html