Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Silnice a dálnice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12SAD Z,ZK 5 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Program výstavby dálnic a rychlostních silnic. Přínosy kapacitních komunikací pro rozvoj území, bezpečnost a životní prostředí obyvatel. Prostorový účinek trasy. Kombinace směrových a výškových oblouků. Typy úrovňových křižovatek. Typy mimoúrovňových křižovatek. Skladba konstrukce vozovky. Druhy objektů. Fáze procesu multikriteriálního hodnocení.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Silniční a dálniční síť ČR. Projektování variant vedení pozemní komunikace a metody pro jejich porovnání. Návrh konstrukce vozovky.

Studijní materiály:

Kaun M., Lehovec F., Pozemní komunikace 20, Praha, skripta ČVUT, 2000, Kaun M., Lehovec F., Pozemní komunikace, Praha, knižnice ČKAIT, 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24039505.html