Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Letecké motory

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LMR Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Úvod do předmětu. Fyzikální principy. Energetická náročnost pohonu letadel. Energetické transformace. Ekologické aspekty. Letecké motory a jejich roztřídění. Pístové motory. Konstrukční uspořádání. Tepelné oběhy a charakteristiky. Proudové motory a jejich klasifikace. Konstrukce a uspořádání. Tepelné oběhy a charakteristiky. Provoz a údržba motorů. Technologie a materiály leteckých motorů. Problematika projektování motorů.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost teoretických základů energetických transformací v tepelných motorech a pohonných jednotkách letadel a základů vnitřní dynamiky plynů v lopatkových strojích. Umět vysvětlit funkci leteckých motorů pístových a proudových jako pohonných jednotek letadel a uvést příklady konstrukce s důrazem na pracovní a provozní charakteristiky.

Studijní materiály:

Jack D. Mattingly, Elements of Gas Turbine Propulsion, D. Hanus, Pohon letadel, D. Hanus, J. Maršálek, Studijní modul 15, Turbínový motor, J. Kocáb, J. Adamec, Letadlové motory, B. W. McCormick, Aerodynamics, Aeronautics and Flight Mechanics

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24036205.html