Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mechanika 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2311100 ZK 3 2P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Průřezový předmět k doplnění znalostí z mechaniky tuhých a poddajných těles. Předmět je určen pro studenty, kteří neprokázali při přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia dostatečné znalosti z dané oblasti.

Požadavky:

Požadavky ke zkoušce - část Mechanika

1. Princip virtuálních prací a výkonů.

2. Lagrangeovy rovnice II. druhu. Metoda redukce.

3. Vynucené kmity soustav s 1 stupněm volnosti buzené periodickou a obecnou silou.

4. Kmitání soustav se 2 stupni volnosti. Torzní kmitání.

5. Ohybové kmitání, určení kritických otáček, dynamický hltič. Stabilita pohybu.

6. Ráz těles. Přibližná teorie setrvačníků.

Osnova přednášek:

1. Princip virtuálních prací a výkonů,

2. Lagrangeovy rovnice II. druhu. Metoda redukce,

3. Vynucené kmity soustavy s 1 stupněm volnosti buzené periodickou a obecnou silou,

4. Kmitání soustavy se 2 stupni volnosti. Torzní kmitání,

5. Ohybové kmitání, určení kritických otáček, dynamický hltič. Stabilita pohybu,

6. Ráz těles. Přibližná teorie setrvačníků.

7. Základní rovnice matematické teorie pružnosti,

8. Aplikace základních rovnic na různé typy namáhání,

9. Teorie krutu nekruhových profilů,

10. Stabilita tlačených prutů, využití principu minima energie,

11. Technická plasticita při jednoduchém namáhání,

12. Princip virtuálních prací a jeho použití v teorii plasticity, plasticita při víceosé napjatosti

Osnova cvičení:

Cvičení nejsou.

Cíle studia:

Doplnit chybějící znalosti z mechaniky tuhých a poddajných těles na úroveň požadovanou v navazujícím magisterském studiu.

Studijní materiály:

Doporučená literatura části Mechanika:

M. Valášek a kol.: Mechanika B, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004 - skripta.

M. Valášek a kol.: Mechanika C, 2004 - skripta v přípravě.

V. Stejskal, J. Brousil, S. Stejskal: Mechanika III, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001 - skripta.

K. Dedouch, J. Znamenáček, R. Radil: Mechanika III. Sbírka příkladů, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998 skripta.

F.P.Beer, E.R.Johnson: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw-Hill, New York 1988.

Juliš, R. Brepta a kol.: Mechanika II. díl, Dynamika, SNTL, Praha 1986 - tech. průvodce.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2391006.html