Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Filosofie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
FI-FIL ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Peter Zamarovský
Přednášející:
Peter Zamarovský
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Probírá se tu charakter filosofického poznání, nejznámější postavy a ideje západní filosofie, dále vztah filosofie k náboženství, vědě a politice. Rozebírá se dnes aktuální postmoderní filosofie i její vztah k alternativnímu poznání.

Požadavky:

Zájem, jinak bez předběžných požadavků.

Osnova přednášek:

1. Filozofie a filozofování. Pojem filozofie. Porovnání mýtického, filozofického a vědeckého přístupu.

2. Thales a škola v Mílétu. Otázka hledání prapodstaty (arché) dříve a dnes, hylozoismu a redukcionismu. Pojetí duše.

3. Pythagoras a jeho škola, dnešní pozůstatky pythagoreismu (reinkarnace, numerologie.).

4. Myšlenky Hérakleita z Efesu. Dynamický obraz světa, srovnání s východní filozofií.

5. Elejská škola, otázky metodiky poznání, problémy s pojetím vakua.

6. Pojímání hmoty (Anaxagorás, Empedoklés) za antiky a dnes.

7. Atomismus a přírodní věda. Otázky determinismu.

8. Krize poznání, sofisté. Člověk měřítkem všeho? Sofistika a dnešní postmoderna.

9. Sókratův vztah k sofistice, dialogická metoda, sókratovský morální paradox.

10. Paradox lháře a jeho novodobé obměny.

11. Platón, jeho život a filozofie. Svět idejí. Podobenství o jeskyni. Problém demokracie. Ideální stát nebo totalita?

12. Aristotelská logika a fyzika. Aristotelismus a scholastika.

13. Hellénistická filozofie, epikureismus a stoicismus. Alexandrijská škola, Eukleidés a matematika.

14. Pyrrhonismus (skepticismus), křesťanství a filozofie. Dnešní skepticismus.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Zamarovský P., Příběh antické filosofie, ČVUT, Praha 2005

2. Capra, F., Tao fyziky, Praha, DharmaGaia, Praha 2004

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?q=fi-fil&areaids=core_course-course

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?q=fi-fil&areaids=core_course-course
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2375506.html