Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Náklady a užitky dopravních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13Y2NU KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Dopravní systémy a jejich historie, externality a jejich internalizace, veřejné statky (obecně i v dopravě), financování dopravy, hodnocení dopravních staveb a systémů pomocí metod CBA, MCA, CA, zdanění dopravy, vliv dopravních staveb na veřejné rozpočty, vztah dopravy a hospodářského růstu, význam dopravy v území, prostorová ekonomika.

Požadavky:

základní znalost makroekonomie a mikroekonomie

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se způsoby hodnocení dopravních systémů s ohledem na jejich náklady a užitky (interní i externí).

Studijní materiály:

Ochrana F., Pavel J., Vítek L. a kolektiv: Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit, Grada Publishing, a.s., 2010

Fiala P.: Modely a metody rozhodování, Oeconomica, Praha 2003

Fiala, P., Jablonský J., Maňas M.: Vícekriteriální rozhodování, VŠE Praha, Praha 1994

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2363806.html