Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Architektury počítačových systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
20YAPS KZ 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Náplní tohoto předmětu jsou: základní typy počítačových architektur, von Neumannův model, zřetězená architektura, pole procesorů, těsně a volně vázané systémy, systolické systémy, klasifikace paralelních systémů. Softwarová úroveň paralelismu, granularizace, základní programové zajištění vzájemného vyloučení, binární a obecné semafory, vektorizace a paralelizace. Superpočítače a minisuperpočítače, příklady architektur CONVEX C3800, Cray Y-MP, Hitachi, Connection Machine - 5, IBM 3090 VF. Amdahlův zákon, měření efektivity paralelních procesů, špičková výkonnost, reálná výkonnost, benchmarky, Dongarovo hodnocení pomocí L100, L300, L1000, parametrizace výkonnosti, Perfect Club. Transputery, jejich architektura, použitelnost, seskupování instrukcí, Řada T800 a T9000, organizace pamětí, princip virtuálních kanálů, programování transputerů, strojový kód a programovací jazyk OCCAM - základní konstrukty jazyka. Paralelní rozšíření jazyka FORTRAN, FORTRAN 90, ENCORE paralell FORTRAN, rozšíření pro Connection Machine - 5, Cray a HPF. Základní rysy architektur RISC, příklady, mikroprocesor DEC ALPHA. Superskalární architektury, popis MIPS 4000, MIPS 10000 a příklady dalších architektur. Superpipelining. Masově paralelní architektury a symetrický multiprocesing, popis systémů IBM SP2, HP/Convex SPP1200 a NEC SX-4.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23484405.html