Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Stavební mechanika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132SM01 Z,ZK 6 2P+2C česky

Úspěšná klasifikace předmětu 132SM01 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 132SM02

Zápis předmětu 132SM01 musí předcházet zapisu předmětu 132SM02 v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.

Garant předmětu:
Michal Polák
Přednášející:
Matěj Lepš, Daniel Rypl, Martin Válek
Cvičící:
Miroslav Čáp, Ondřej Faltus, Tomáš Koudelka, Matěj Lepš, Jitka Němečková, Aleš Palička, Tomáš Plachý, Karel Pohl, Daniel Rypl, Martin Válek
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Síly v bodě, síly působící na těleso a desku, moment síly k bodu, k ose. Soustavy sil. Podepření tělesa a desky, reakce. Složené soustavy v rovině. Příhradové konstrukce. Výpočet reakcí principem virtuálních prací.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:

1) Úvod, základní pojmy a zákony mechaniky, prostorový svazek sil.

2) Rovinný svazek sil, statický moment síly k bodu a k ose, dvojice sil.

3) Obecná soustava sil v prostoru, obecná soustava sil v rovině, soustava rovnoběžných sil.

4) Stupně volnosti a vazby hmotných objektů, určitost, neurčitost a přeurčitost podepření.

5) Výjimkový případ podepření hmotného objektu, výpočet reakcí hmotného bodu v rovině a prostoru.

6) Výpočet reakcí tuhé desky a tuhého tělesa.

7) Základní konstrukční prvky konstrukcí, zatížení vlastní tíhou, roznášení zatížení mezi prvky.

8) Složené soustavy - vazby, statická určitost a princip výpočtu reakcí.

9) Výpočet reakcí základních a složitějších složených soustav, Gerberovy nosníky.

10) Příhradové konstrukce - základní pojmy, statická určitost, metody styčných bodů.

11) Příhradové konstrukce - výpočet sil průsečnou metodou.

12) Lagrangeův princip virtuálních prací, práce síly, virtuální přemístění, virtuální práce.

13) Výpočet reakcí složených soustav kinematickou metodou.

Osnova cvičení:

1) Prostorový svazek sil – rozklad síly, výslednice.

2) Prostorový svazek sil - ekvivalence a rovnováha sil. Rovinný svazek sil.

3) Moment síly k bodu, moment síly k obecné ose, obecná soustava sil v prostoru – redukce k bodu, rovnováha.

4) Obecná soustava sil v rovině – výslednice, rovnováha, ekvivalence.

5) Prostorová soustava rovnoběžných sil, rovinná soustava rovnoběžných sil, posouzení statické určitosti, neurčitost a přeurčitosti hmotných objektů, výpočet reakcí hmotného bodu.

6) Výpočet reakcí tuhé desky a tuhého tělesa.

7) Zatížení stavebních konstrukcí – zatížení vlastní tíhou na vodorovném a šikmém konstrukčním prvku, roznášení zatížení v konstrukci (trámový strop s průvlakem, skelet).

8) Statická a kinematická určitost složených soustav, výpočet reakcí složených soustav.

9) Výpočet reakcí základních a složitějších složených soustav, Gerberovy nosníky.

10) Příhradové konstrukce – zjednodušená metoda styčných bodů.

11) Příhradové konstrukce – průsečná metoda.

12) Lagrangeův princip virtuálních prací, práce síly, virtuální přemístění, virtuální práce.

13) Výpočet reakcí složených soustav kinematickou metodou.

Cíle studia:

Student bude umět řešit reakce rovinných staticky určitých konstrukcí a vnitřní síly rovinných příhradových konstrukcí.

Studijní materiály:

!Jíra, A. a kolektiv: Sbírka příkladů stavební mechaniky. ČVUT, Praha, 2019, ISBN:978-80-01-06301-9 (v současnosti dostupná online na:http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/images/6/67/Sbirka_prikladu_SUK.pdf).

! Kabele P., Polák M., Rypl D., Němeček J.: Stavební mechanika 1 - Příklady, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2014, ISBN 978-80-01-05604-2.

! Kufner V., Kuklík P.: Stavební mechanika 10, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1998, ISBN 80-01-01398-7.

! Kufner, V., Kuklík, P.: Stavební mechanika 30, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1998, ISBN 80-01-01893-8.

?Kufner, V., Kuklík, P.: Stavební mechanika 20, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1998, ISBN 80-01-01523-8.

?Beer F. P., Johnston Jr. E. R., Mazurek D.: Vector Mechanics for Engineers: Statics 11th Edition, McGraw-Hill Education, 2016, ISBN 978-0077687304.

:Studijní materiály na stránkách katedry: https://mech.fsv.cvut.cz/student/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2334806.html