Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Španělština M zkouška

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04SMZK ZK 4 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijiního plánu.

Zkouška má dvě části - písemnou a ústní.

Ústní zkouška následuje po absolvování písemné části, která je podmíněna získáním zápočtu za poslední fázi studia - 04SM3.

Požadavky:

Znalosti v rozsahu studia jednotlivých částí kurzu (SM1-SM3)

Osnova přednášek:

Zkouška je písemná /v rozsahu 100 minut/ a je předpokladem pro ústní zkoušku . Pokyny o průběhu student obdrží od vyučujícího

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.

Znalosti:

V oblasti morfologie, syntaxe a lexika dosažení úrovně B2 dle jednotného evropského rámce studia jazyků (SERR)upraveného pro odborný jazyk.

Schopnosti:

Prakticky použít získané výrazové prostředky v odborné i běžné každodenní komunikaci.Umět napsat souvislý text na známá nebo zájem přitahující témata, bez přípravy se zapojit do hovoru na známé téma,porozumět souvislým projevům souvisejícím s oblastmi osobního nebo profesního zájmu.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:

[1] J.Corpas,A.Garmendia,C.Soriano,N.Sans Aula Internacional 3 - Nueva edición, Difusión 2014

[2] učební materiály připravené katedrou jazyků: http://people.fjfi.cvut.cz/vadilbea/spanish.html

Doporučená literatura:

[3] L.Aragonés,R.Palencia, Gramática de uso del español: Teoría y práctica A1-B2, Ediciones SM 2005

[4] J.Carrasco Montero, L.Sole Bernardino, Todas las voces: curso de cultura y civilización B1, Difusión 2010

[5] M.García-Viñó Sánchez, Preparación al diploma de español B1, Edelsa 2010

[6] jednojazyčné a dvojjazyčné slovníky

Poznámka:

kód 04SMZK

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23071005.html