Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Administrace webového serveru

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B36AWS Z,ZK 4 2+2s
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou webového serveru a spolupracujících aplikací. Náplní předmětu je seznámení se s instalací, konfigurací, správou, testováním a zálohováním webového serveru a používáním souvisejících nástrojů. Předmět je zaměřen na open source webový server Apache httpd a Tomcat. Výuka probíhá v prostředí GNU/Linuxu.

Požadavky:

Pro získání zápočtu je potřeba vypracovat referát na zvolené téma z oblasti webových serverů, jejich součástí a souvisejících nástrojů. Podmínkou ke zkoušce (kromě předtermínu) je udělený zápočet. Zkouška se skládá z teoretické a praktické části.

Osnova přednášek:

1. Organizace, literatura, software, HTML, HTTP, webový server, Apache httpd

2. Konfigurace serveru Apache, testování

3. Moduly serveru Apache I

4. Moduly serveru Apache II

5. LAMP

6. Autentizace, autorizace, zabezpečení komunikace I

7. Autentizace, autorizace, zabezpečení komunikace II

8. Aplikační servery, CMS

9. Proxy, mod_rewrite, load balancing

10. Java EE

11. Webhosting, nástroje pro správu

12. Praxe webhostingových firem

13. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvod, seznámení se s učebnou, boot image

2. Konfigurace httpd Apache, testování

3. Moduly httpd Apache I

4. Moduly httpd Apache II

5. Moduly httpd Apache III

6. LAMP

7. Autentizace, autorizace, SSL I

8. Autentizace, autorizace, SSL II

9. Aplikační servery, CMS

10. mod_rewrite

11. Java EE, proxy

12. Referáty, komplexní úloha

13. Referáty, komplexní úloha

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Stránky předmětu:

http://webdev.felk.cvut.cz/courses/Y36AWS

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet228419418405.html