Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Makroekonomické souvislosti domácí a světové ekonomiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-MEK KZ 4 13KP+2KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět poskytne znalost základů makroekonomie s důrazem na pochopení současných ekonomických souvislostí doma i ve světě. Dnešní svět je neoddělitelně spjatý s makroekonomickou výkonností, denní zprávy se neobejdou bez komentářů základních makroekonomických veličin, posloucháme o životní úrovni v různých koutech naší planety, o důsledcích a možných řešeních ekonomické krize, každý volební program mluví o sociálních výhodách a výši daní. Orientace v problematice makroekonomických souvislostí a současné ekonomické realitě se stává potřebou každého vzdělaného jedince.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod do makroekonomie, hlavní teoretické přístupy k řešení makroekonomické nestability a jejich využití v období hospodářské krize, rozdílné přístupy u jednotlivých států, typy tržních ekonomik

2.Hlavní makroekonomické ukazatele (HDP, inflace, nezaměstnanost, platební bilance) a jejich vývoj v domácí a světové ekonomice

3.Makroekonomická nerovnováha, důsledky makroekonomické nerovnováhy a možnosti jejich řešení.

4.Funkce peněz a jejich historie, rovnováha na trhu peněz, vývoj na mezinárodním peněžním a kapitálovém trhu

5.Akumulace kapitálu, disponibilní důchod ve vztahu k úsporám a ke spotřebě. Rozdílný vývoj v jednotlivých ekonomikách s dopady na současnou ekonomickou realitu.

6.Zahraniční obchod, platební bilance, vývoj měnových kurzů a jejich determinace

7.Hospodářský cyklus, ekonomický růst a jeho dlouhodobá udržitelnost, vznik a průběh hospodářských krizí

8.Nástroje makroekonomické politiky a jejich možné využití

9.Cíle a nástroje fiskálni politiky, státní rozpočet, vývoj zadluženosti jednotlivých států

10.Monetární politika a její účinnost, postavení centrální banky ve vztahu ke komerčním bankám

11.Bariéry ekonomickéh růstu, nerovnoměrný ekonomický vývoj ve světě, rozdíly v životní úrovni obyvatel, vývoj Giniho koeficientu

12.Hospodářský vývoj v ČR ve světovém kontextu a soudobé tendence

13.Hospodářský vývoj ve světě a možnosti budoucích scénářů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je, aby studenti získali základní teoretické poznatky z oblasti makroekonomie a ty dokázali uplatnit při orientaci v problematice současné ekonomické reality, při zhodnocení domácího i světového ekonomického vývoje.

Studijní materiály:

1.Kloudová, J. 2009. Makroekonomie : základní kurz. 3. vyd. Žilina : Eurokódex, 2009. 200 s. ISBN 978-80-89447-10-7.

2.Schiller, B.R., Makroekonomie. Computer Press a.s., Brno 2004, ISBN 80-251-0169-X

3.Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. Ekonomie. Vyd. Svoboda, Praha 1995. ISBN 80-205-0494-X

4.Cihelková,E. a kol. Světová ekonomika. Obecné trendy rozvoje. C.H.Beck, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7400-155-0

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIK-MEK

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIK-MEK
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2162806.html