Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Správa a údržba pozemních komunikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
612Y1SU KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Seznámení se s vlastnictvím jednotlivých komunikací v ČR a správou na pozemních komunikacích na státní a krajské úrovni. Je předkládána problematika rozvoje páteřní sítě, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé strategie Ministerstva dopravy. Údržba pozemních komunikací zimní a letní, její požadavky, specifika, možnosti a způsoby oprav jsou diskutovány během vyučování stejně tak jako investorská činnost v oblasti pozemních komunikací.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je přiblížit studentům legislativní rovinu silničního hospodářství v ČR, a to jak v oblasti investic (příprava novostaveb), tak i v provozování a údržbě. Přiblížení obsahu a požadavků zákona 13/1997 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, přiblížení územního plánování, územního a stavebního řízení, vyvlastnění.

Studijní materiály:

měsíčník Silniční obzor

Kaun M., Luxemburk F.: Silnice a dálnice (stavba). - 2. přepracované vyd. Praha: ČVUT, 1995 - 243 s. ISBN 80-01-01410-X

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2106906.html