Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy konstrukce strojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131505 Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Předmět se zabývá souhrnem základních poznatků o konstruování strojních součástí a sestav. Je pojednáno o normalizaci součástí a jejich tvarových prvcích, tolerancích GPS, navrhování součástí a jejich dimenzování. Předmět je doprovázen řadou ilustrativních příkladů. Je shrnuta látka o šroubových spojích, spojení náboje s hřídelem, svarových spojích, převodových mechanismech, hřídelích, ložiskách a spojkách, klikových mechanismech a armaturách. Je uvedena vazba na materiálové inženýrství a technologii výroby.

Požadavky:

Absolvování předmětů SK1, SK2, SK3, SK4 a ČMS1

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem studia je ucelení znalostí pro potřeby bakalářské práce, zlepšení schopnosti studentů aplikovat znalosti z předchozího studia na konkrétní problematice ze storjírenské praxe.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2104806.html