Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Dynamika zemin a hornin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D35DZH ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jan Pruška
Přednášející:
Jan Pruška
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Student se seznámí s určením zatížení geotechnických konstrukcí od přírodní i technické seizmicity, získá přehled o vlastnostech dynamicky zatížených zemin a hornin, včetně postupů určování těchto vlastností. Dále se dále naučí základní postupy posuzování vlivu technické seizmicity a zemětřesení na vybrané geotechnické konstrukce (plošné základy, zárubní a opěrné zdi, násypy, svahy, tunely).

Požadavky:

Nejsou

Osnova přednášek:

Dynamické vlastnosti zemin

Zemětřesení, mechanismus zemětřesení, intenzita zemětřesení a riziko zemětřesení

Technická seizmicita, seismické zatížení

Dynamické účinky strojních zařízení na základy budov

Ztekucení zemin, ohodnocení možnosti ztekucení písků pomocí měření in-situ

Dynamické zlepšování zemin

Interakce zemina - konstrukce při dynamickém zatížení

Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - základy,

Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - opěrné a zárubní zdi

Určení stability svahu při seizmickém zatížení

Navrhování podzemních staveb pro seizmické zatížení, potrubí při seizmickém zatížení

Osnova cvičení:

1. Určení rychlosti seizmických vln na základě rerakčního měření, vyhodnocení cyklického zatížení zkušební deskou. Zjištění dynamických paramet Určování dynamického zatížení geotechnických konstrukcí

2. Určení možnosti ztekucení dané rstvy písků. Spolupůsobené konstrukce a zeminy

3. Návrh dynamicky zatížené vetknuté pažící konstrukce metodami Monobe – Okabeho a Seeda

Návrh dynamicky zatížené gravitační zdi podle Eurokódu 1998 a Westergaarda

4. Návrh základu pro kompresor, návrh základové patky metodou Budhu a Al.Karniho

5. Výpočet dynamicky zatížené podzemní konstrukce (tunelu) free-field metodou, ukázka její popužití v MKP – GEO MKP

Cíle studia:

Předmět je určen studentům, kteří neměli možnost se seznámit s dynamikou geotechnických konstrukcí během předchozího studia.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Pruška, J. Dynamika geotechnických konstrukcí, ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06344-6

Braja, M. Das, Principles of Soil Dynamics, Cengage Learning, 2010, ISBN 978-0534931292

Aydan, O. Rock Dynamics, CRC Press, 2017 ISBN 9781138032286

Doporučená literatura:

Verruijt, A. An Introduction to Soil Dynamics, Springer 2010, 978-90-481-3440-3

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1934406.html