Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mikromechanika a popis mikrostruktury materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D32MPO ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na seznámení s moderními měřícími metodami a jejich návazností na výpočetní metody pro stanovení mikromechanických charakteristik a dále jejich uplatnění pro popis materiálů. V popředí zájmu jsou cementové kompozity a geopolymery. Předmět bude obsahovat základy z následujících oblastí:

-Experimentální metody mikromechaniky- především nanoindentace, mikroskopie atomových sil a elektronová mikroskopie pro různé typy materiálů.

-Metody stanovení mikromechanických vlastností pro heterogenní mikrostruktury v submikrónové oblasti.

-Modely pro popis mikrostruktury stavebních materiálů.

-Metody výpočtu vlastností kompozitu a homogenizace (analytické, MKP, FFT).

-Kalorimetrie.

-Praktická měření a aplikace na stavební materiály.

Požadavky:

Základní znalosti magisterského studia materiálů, chemie a mechaniky

Osnova přednášek:

Dle Obsahu předmětu.

Osnova cvičení:

Dle Obsahu předmětu.

Cíle studia:

Seznámení se základními metodami experimentální mikromechaniky, přístrojovou technikou používanou ve výzkumu mikrostruktury a základními výpočetními postupy při analýze mikrostruktury materiálu.

Studijní materiály:

.Joseph I. Goldstein, Dale E. Newbury, Joseph R. Michael, Nicholas W.M. Ritchie, John Henry J. Scott, David C. Joy, Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis, Springer 2003.

Bert Voigtländer, Scanning Probe Microscopy: Atomic Force Microscopy and Scanning Tunneling Microscopy (NanoScience and Technology) Springer, 2015

Fischer-Cripps, Anthony C., Nanoindentation, Mechanical Engineering Series, Springer, 2nd ed. 2004, XXII, 264 p.

M L. Oyen, Handbook of Nanoindentation: With Biological Applications, Pan Stanford Publishing, 2010

W.C. Oliver and G.M. Pharr, An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments, Journal of Materials Research, Volume 7 / Issue 06 / 1992, pp 1564-1583

J. Němeček, Nanoindentation of Heterogeneous Structural Materials. 1. ed. Praha: ČVUT v Praze, 2010. 99 p. ISBN 978-80-01-04501-5.

Poznámka:

FMI

Další informace:
http://mech.fsv.cvut.cz/~nemecek/teaching/dmpo/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1934106.html