Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Optické zobrazení a moderní optika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02OPZ ZK česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Základy teorie elektromagnetických vln. Polarizace, interference a difrakce elektromagnetických vln. Vyzařování a detekce elektromagnetických vln. Geometrická a difrakční teorie optického zobrazení. Teorie aberací optických soustav. Laserové svazky. Základy fotometrie a kolorimetrie. Základy Fourierovské optiky. Digitální metody rekonstrukce a zpracování obrazové informace. Moderní oblasti optiky a jejich aplikace v technice (aktivní a adaptivní optika, gradientní optika, nelineární optika, akustooptika, elektrooptika, atd.).

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

1. Základy teorie elektromagnetických vln.

2. Polarizace, interference a difrakce elektromagnetických vln.

3. Vyzařování a detekce elektromagnetických vln.

4-5. Geometrická a difrakční teorie optického zobrazení.

6-7. Teorie aberací optických soustav.

8. Laserové svazky.

9. Základy fotometrie a kolorimetrie.

10. Základy Fourierovské optiky.

11. Digitální metody rekonstrukce a zpracování obrazové informace.

12.-13. Moderní oblasti optiky a jejich aplikace v technice.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Cílem je seznámení studentů se základními principy teorie optického zobrazení, teorie aberací optických soustav a vybraných oblastí moderní optiky.

Studijní materiály:

1. A. Mikš, Aplikovaná optika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

2. M. Born, E. Wolf, Principles of Optics (7th Ed.), Cambridge University Press, Cambridge 1999.

3. B. E. A. Saleh, M. C. Teich, Fundamentals of Photonics, 2nd Ed., Wiley-Interscience, New York, 2007.

4. A. Mikš, Fyzika 3, Vydavatelství ČVUT, Praha 2008.

5. R.C.Gonzales, R.E. Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall, New York 2007.

6. J.W. Goodman: Introduction to Fourier Optics, Roberts&Co. Publisher 2004.

7. G.R.Fowles: Introduction to Modern Optics, Dover Publications; 2 ed. 1989.

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k102/doktorske-studium/opticke-zobrazeni-moderni-optika
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1930606.html