Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vyjednávání a spolupráce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23Y2VS KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Anotace:

Zásady chování při vyjednávání. Vliv osobnostních rysů na vyjednávání. Vyjednávání a přikazování. Týmová práce. Varianty týmů. Neformální a formální role v týmu. Principy vyjednávání, podstata vyjednávání, rozdíly ve vyjednávání v byznysu a v krizových situacích, zásada „vyhrávají oba“, specifikace a licitace, role důvěry.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání komunikačních dovedností a poznatků z oblasti vyjednávání jako jednoho ze základních předpokladů práce krizových týmů. Nedílnou součástí jsou metody prožitkové pedagogiky, trénink spojený se zpětnou vazbou a průběžným vyhodnocování silných a slabých práce v dyádě i v týmu.

Studijní materiály:

De Vito, J. A.: Základy mezilidské komunikace, Grada Publ., Praha, 2001, ss.420.

Honzák, R.: I v nemoci si buď přítelem, Avicenum, Praha 1989, ss.159.

Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi, Portál,s.r.o., Praha 2002, ss.189.

Nakonečný, M.: Lidské emoce, Academia, Praha 2000, ss.335.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1927006.html