Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Transportní zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16W1TZ KZ 4 8 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravních prostředků
Anotace:

Hmotné toky, technologie dopravy materiálu, doprava sypkých hmot - dopravníky s tažným elementem, dopravníky bez tažného elementu, doprava kusového materiálu - kontinuálně pracující prostředky, cyklicky pracující prostředky, jeřábové mechanismy, ocelové konstrukce. Svislá doprava, doprava v dolech, dálková pásová doprava.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s transportními zařízeními - doprava sypkých i kusovitých materiálů, svislá doprava v dolech, dálková pásová doprava.

Studijní materiály:

Marasová D. a kol.: Pásová doprava. TU Košice, SR, 2006, 274 s. ISBN 80-8073-628-6

Jeřábek K.: Stroje a zařízení pro manipulaci. ES ČVUT v Praze, 1986, 221 s.

Jurman J., Fries J.: Konstrukce velkostrojů a jejich spolehlivost. MONTANEX 2004, 115 s. ISBN 80-7225-148-1

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1915006.html