Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Management kvality

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381168 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat metody managementu kvality při zajišťování kvality výrobků a podnikových procesů (výrobních i nevýrobních).

Požadavky:

Zpracování a prezentace zadaných úloh. Závěrečné přezkoušení z těchto témat: 1.Soubor norem ISO 9001 a 9004, Příručka jakosti 2.Certifikace a akreditace, Audity jakosti 3. Statistická analýza výrobního procesu, 4. Statistická regulace, 5. Statistická přejímka, 6. Spolehlivost 7. Rozvržení funkce jakosti, Dům jakosti, Analýza rizik, FMEA 8. Plánování průmyslových pokusů, Simultánní inženýrství, Tagutchi, Štíhlá produkce 9.Sedm nových nástrojů pro management jakosti 10.Modely EFQM a CAF 11.Informační systém jakosti a ekonomika jakosti 12.Odpovědnost za výrobek a státní politika jakosti 13.Integrovaný systém řízení kvality, environmentu a bezpečnosti

Osnova přednášek:

1.Soubor norem ISO 9001 a 9004, Příručka jakosti 2.Certifikace a akreditace, Audity jakosti 3. Statistická analýza výrobního procesu, 4. Statistická regulace, 5. Statistická přejímka, 6. Spolehlivost 7. Rozvržení funkce jakosti, Dům jakosti, Analýza rizik, FMEA 8. Plánování průmyslových pokusů, Simultánní inženýrství, Tagutchi, Štíhlá produkce 9.Sedm nových nástrojů pro management jakosti 10.Modely EFQM a CAF 11.Informační systém jakosti a ekonomika jakosti 12.Odpovědnost za výrobek a státní politika jakosti 13.Integrovaný systém řízení kvality, environmentu a bezpečnosti

Osnova cvičení:

1. Statistická analýza výrobního procesu

2. Statistická regulace,

3. Statistická přejímka

4. Rozvržení funkce jakosti, Dům jakosti

5. FMEA, Analýza rizik

6. Sedm nových nástrojů pro management jakosti

7. Modely EFQM a CAF

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat metody managementu kvality při zajišťování kvality podnikových procesů (výrobních i nevýrobních).

Studijní materiály:

Kožíšek, J.; Stieberova, B.: Management jakosti I, VČVUT, Praha 2015

Kožíšek, J.;Stieberova, B.: Management jakosti II, VČVUT, Praha 2010

Plura, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti, Computer Press, Praha 2001

Vebr, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Managemenr Press, Praha 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1902806.html