Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie transportních strojů II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131036 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Sypké látky, zásobníky, pásové dopravníky, přenos hnací síly, pás dopravníku, vícebubnové pohony, ladění vícebubnových pohonů, redukce hmoty, přechodový stav při rozběhu a doběhu, pohybové odpory, článkové dopravníky, redlerové dopravníky, vibrační dopravníky impulsní a s mikrovrhem, šnekové dopravníky.

Požadavky:

základní znalosti CAD, znalosti z předmětů konstruování základního studia, základní znalosti matematiky a fyziky

Osnova přednášek:

1) Teorie sypkých látek. Rozložení tlaků na stěny dle teorie Janssena. Odvození vztahů pro nehluboké zásobníky. Výpočet tlaků pro hluboké zásobníky.

2) Uzávěry zásobníků. Vyprazdňování zásobníků.

3) Teorie pásové dopravy. Přenos síly z bubnu na pás. Eulerův vztah pro vláknové tření (odvození).

4) Tahová tuhost pásu. Prodloužení pásu. Efektivní a klidová síla. Rychlost plazení pásu.

5) Dvoububnové pohony. Ladění dvoububnových pohonů.

6) Výpočet redukované hmoty dopravníku.

7) Rozběh a doběh pásových dopravníků.

8) Metody výpočtu pohybového odporu.

9) Výpočet průřezu dopravovaného materiálu na pásu pro různé typy válečkových stolic.

10) Teorie článkových dopravníků. Rychlost a zrychlení řetězu. Přírůstek íly v řetězu.

11) Teorie dopravy svislým redlerem.

12) Vibrační dopravníky impulsní (dopravní žlaby, třasadla)

13) Vibrační dopravníky s mikrovrhem, šnekové dopravníky

Osnova cvičení:

1) Výpočet zásobníku.

2) Kompletní návrh pasového dopravníku.

3) Výpočet ladění dvoububnového pohonu.

4) Výpočet článkového dopravníku.

5) Výpočet vibračního dopravníku.

6) Stanovení součinitele tření pásu.

Cíle studia:

Osvojení si základních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti transportních strojů. Získání všeobecného rozhledu v oblasti transportních strojů. Získání dovedností návrhových a kontrolních výpočtů. Procvičení konstrukčních dovedností v oblasti transportních strojů.

Studijní materiály:

Cvekl, Z. a kol.: Teorie dopravních a manipulačních zařízení. Skriptum ČVUT Praha 1984

Dražan, F. a kol.: Teorie a stavba dopravníků. Skriptum ČVUT Praha 1983

Dražan, F. a kol.: Transportní zařízení. SNTL Praha 1966

Cvekl, Z. a kol.: Teoretické základy transportních zařízení. SNTL Praha 1976

Poznámka:
Další informace:
http://www1.fs.cvut.cz/cz/u12113/Magisterske/index.htm
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1901506.html