Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Zemědělské stroje

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131101 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Předmět Zemědělské stroje má posluchače seznámit se základními principy zemědělské výroby (rostlinná a živočišná), se základními technologickými operacemi a se stroji, které tyto operace zajišťují a vytváří produkty zemědělské výroby. Posluchači předmětu budou seznámeni s aplikací základních strojních součástí a zařízení ve strojích zemědělské výroby.

Požadavky:

zvládnutá problematika předmětů SK1 až SK4

zvládnutá problematika předmětů ČMS1, ČMS2, TTE,

Osnova přednášek:

1) Příprava půdy, setí, sázení (výživa a ochrana rostlin)

2) Výživa a ochrana rostlin

3) Sklizeň stébelnin, zrnin a okopanin

4) Doprava sklizených plodin

5) Skladování a konzervace krmiv

6) Trakce a pohony mobilních strojů

7) Řízení technologických procesů RV

8) Ustájení a řízení chovu hospodářských zvířat

9) Úprava statkových krmiv

10) Vyskladňování a distribuce krmiv a napájecí vody

11. Dojení a chlazení mléka

12. Sběr vajec, stříhání vlny, čištění zvířat

13. Odklízení exkrementů zvířat, podestýlání

Osnova cvičení:

1) Příprava půdy, setí, sázení (výživa a ochrana rostlin)

2) Výživa a ochrana rostlin

3) Sklizeň stébelnin, zrnin a okopanin

4) Doprava sklizených plodin

5) Skladování a konzervace krmiv

6) Trakce a pohony mobilních strojů

7) Řízení technologických procesů RV

8) Ustájení a řízení chovu hospodářských zvířat

9) Úprava statkových krmiv

10) Vyskladňování a distribuce krmiv a napájecí vody

11) Dojení a chlazení mléka

12) Sběr vajec, stříhání vlny, čištění zvířat

13) Odklízení exkrementů zvířat, podestýlání

Cíle studia:

Cíle předmětu:

.......

Pedagogické vstupy:

.....

výstupy k zápočtu:

.....

Studijní materiály:

doporučená literatura:

-Zemědělské stroje, Stroje pro rostlinnou výrobu-I. díl

-Zemědělské stroje, Stroje pro živočišnou výrobu-I. díl

-Zemědělské stroje, Stroje pro živočišnou výrobu-II. díl

-Zemědělské stroje, Stroje pro živočišnou výrobu-III. díl

odborné časopisy:

-Zemědělská technika

-Mechanizace v zemědělství

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1901406.html