Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie transportních strojů I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131035 Z,ZK 6 4P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Předmět má studenty seznámit se základními poznatky z oboru transportních strojů. Podrobně je probrána oblast základních zdvihacích prostředků, jeřábů a výtahů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Transportní stroje - rozdělení, princip činnosti.

•Pohony transportních strojů. Primární zdroje energie. Mechanický a hydraulický přenos energie. Vlastnosti zdrojů energie, momentové charakteristiky. Požadavky na přenos energie, jeho vlastnosti, způsoby použití. Sestavení.

•Tažné elementy transportních strojů. Ocelová lana. Konstrukce lan, použití, charakteristiky typů lan. Lanové systémy jeřábů a výtahů. Lanový převod. Účinnost lanového systému. Pevnostní výpočet lan.

•Brzdy transportních strojů. Typy brzd, použití, charakteristika. Návrh a konstrukční uspořádání brzd. Dimenzování brzd, měrný brzdný výkon. Tepelné poměry na brzdě, provozní režim, tepelná rovnováha.

•Jeřáby. Rozdělení, charakteristika, způsob použití. Pracovní ústrojí jeřábů. Nosná konstrukce.

•Zdvihací ústrojí jeřábu. Návrh lana, lanového systému, motoru, převodovky a brzdy. Statický a inerční moment ústrojí. Redukce setrvačných hmot. Kontrola rozběhu. Návrh brzdy.

•Pojížděcí ústrojí jeřábu. Pasivní odpory při pojíždění. Návrh pojezdu, motoru, převodovky a brzdy. Statický a inerční moment ústrojí. Redukce setrvačných hmot. Kontrola rozběhu. Návrh brzdy. Zastavení pasivními odpory. Kontrola prokluzu kol.

•Otáčecí ústrojí jeřábu. Pasivní odpory při otáčení. Návrh motoru a převodovky. Uspořádání radiálně axiálního ložiska otoče. Redukce rotačních setrvačných hmot. Kontrola rozběhu. Návrh brzdy. Sklápěcí ústrojí jeřábu - geometrie.

•Výtahy. Rozdělení, použití, parametry výtahů. Požadavky na použití. Bezpečnostní požadavky. Základní části.

•Lanový systém výtahu. Vedení lan, konstrukce lanového kotouče. Opotřebení lanového kotouče.

•Přenos výkonu na třecím lanovém kotouči. Eulerův vztah. Součinitel tření v lanové drážce. Trakční schopnost kotouče, vliv setrvačných hmot. Měrný tlak v drážce lanového kotouče.

•Dimenzování pohonu výtahu. Hnací a brzdné momenty na lanovém kotouči. Redukce rotačních setrvačných hmot.

•Bezpečnostní zařízení výtahů. Zachycovač, omezovač rychlosti, nárazník.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Dražan, F., Kupka, L. : Transportní zařízení. SNTL Praha 1966

•Remta, F., Kupka, L., Dražan, F.: Jeřáby. SNTL Praha 1974

•Janovský, L., Doležal, J.: Výtahy a eskalátory. SNTL Praha 1980

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1900406.html