Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Tribologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131034 Z,ZK 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Problémy tření a opotřebení ve strojních mechanismech, návrhy jednoduchých třecích dvojic a uzlů, kontrola opotřebení, degradace a životnost těchto uzlů.

Požadavky:

Zvládnutí přednášené látky a absolvování cvičení včetně odevzdání vyřešených zadaných úloh

Osnova přednášek:

1) Úvod - význam tření, zmenšování a zvětšování tření (uložení, brzdy, spojky).

Suché a smíšené tření a jeho aplikace (makro a mikro přístup, teorie, opotřebení, měření otěru aj.).

2) Maziva - fyzikální a další vlastnosti, přehled, chemie, zkoušky maziv.

3) Kapalné tření - laminární teorie proudění v tenkých vrstvách, N.S. rovnice.

Reynoldsova ložisková rovnice. Axiální kluzná ložiska hydrodynamicky mazaná.

4) Radiální hydrodynamicky mazaná ložiska.

5) Nestacionární ložiska. Vysokorychlostní ložiska (víceplochá lož., stabilita).

Dynamicky zatěžovaná ložiska pístových strojů s klikovým mechanismem.

6) Konstrukce a materiály kluzných ložisek, kluzná pouzdra.

7) Lož. s vysokou tuhostí nosné vrstvy. Kluzná lož. hydrostaticky mazaná.

Mazací soustavy pro hydrostatická uložení, reduktory tlaku.

8) Konstrukce, obsluha, provoz, výroba, montáž, úpravy povrchů, nástřiky aj.

9) Teorie valivého tření, valivá ložiska - vlastnosti, rozdělení, výpočet.

Provoz valivých ložisek, konstrukce uložení, montáž a demontáž, údržba, mazání.

10) Kontaktní hydroelastodynamika.

11) Tření ve strojních mechanismech, jejich opotřebení, provoz a degradace.

Praktická tribotechnika - mazací soustavy a hospodaření s mazivy, analýzy, regenerace.

12) Technická diagnostika a tribodiagnostika.

13) Tribodiagnostika.

Osnova cvičení:

1) Návrh odstředivé třecí brzdy - výpočet

2) Konstrukční podklad pro odstředivou třecí brzdu

3) Návrh kluzného hydrodynamicky mazaného ložiska

4) Návrh hydrostatického uložení

5) Samostatná práce

6) Kontrola samostatné práce

Cíle studia:

Zvládnutí navrhování třecích uzlů kluzných a valivých ložisek a jednoduchých výpočtů opotřebení.

Studijní materiály:

Bečka, J.: Tribologie. Vyd. ČVUT Praha 1997.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1899806.html