Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy konstrukce kolejových vozidel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2213018 Z 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Základní pojmy, názvosloví konstrukčních skupin KV. Základní funkce jednotlivých komponent kolejových vozidel.

Požadavky:

Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2213018_ZKKV .

Informace k organizaci předmětu, podmínky pro udělení zápočtu jsou přednášejícím předneseny v rámci 1. přednášky. Pro získání zápočtu je požadována 85% účast na přednáškách, je-li nižší musí být omluvena potvrzením od lékaře a pro získání zápočtu si student neúčast nahradí vypracováním referátu. Je-li účast na přednáškách nižší než 50% , student nemá nárok na získání zápočtu.

Osnova přednášek:

1. týden - Stručná historie a milníky ve vývoji kolejových vozidel.

2. týden - Charakteristiky a parametry kolejových dopravních systémů - železnice a MHD.

3. týden - Systémové požadavky kladené na kolejová vozidla - rozbor a analýza požadavků.

4. týden - Základní odborné názvosloví a pojmy, koncepční řešení kolejových vozidel a uspořádání pojezdu.

5. týden - Uspořádání pojezdu dle UIC 612, základní parametry kolejového vozidla.

6. týden - Výpočet obrysu pro konstrukci vozidla dle UIC 505 - šířkové zúžení, výškové omezení.

7. týden - Výpočet obrysu pro konstrukci podvozku, výpočet obrysu pro konstrukci článkových tramvají.

8. týden - Stabilita pohybu podvozku v koleji, skluzové poměry a síly při jízdě podvozku v oblouku.

9. týden - Vypružení vozidla, výpočet vlastních frekvencí a vlastních kmitových tvarů. Kritéria bezpečnosti.

10. týden - Primární vypružení a základní prvky a způsoby vedení dvojkolí v rámu podvozku - nákladní a osobní vozy, komentář známých konstrukcí.

11. týden - Primární vypružení a základní prvky a způsoby vedení dvojkolí v rámu podvozku - hnací vozidla - komentář známých konstrukcí.

12. týden - Sekundární vypružení, prvky a způsoby provedení vozidel, varianty uložení skříně na podvozcích - komentář známých konstrukcí.

13. týden - Řešení pohonu dvojkolí, rozdělení, ukázky základních příkladů konstrukčních řešení.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní pojmy, názvosloví konstrukčních skupin KV. Základní funkce jednotlivých komponent kolejových vozidel.

Studijní materiály:

Douda, P., Heptner, T., Kolář, J.: Pozemní dopravní prostředky, Vydavatelství ČVUT Praha, 1996

Pohl, R., Novotný, C.: Železniční vozidla II , Vydavatelství ČVUT Praha, 2003

Švejnoch Vl., Doc.,Ing., CSc. : Teorie kolejových vozidel, EoR ČVUT Praha

Kolář, J. Teoretické základy konstrukce kolejových vozidel

1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. 276 s. ISBN 978-80-01-04262-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1899706.html