Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Numerické simulace proudění v inženýrských aplikacích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2011084 ZK 4 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Principy tvorby sítí pro víceroměrné úlohy, diskretizace Navierových-Stokesových rovnic pro nestlačitelné proudění, explicitní a semi-implicitní postupy řešení Navierových-Stokesových rovnic metodou konečných objemů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Principy tvorby sítí pro vícerozměrné úlohy,

2) Algebraický, eliptický a hyperbolický generátor sítě

3) Nestrukturovaná síť, triangulace

4) Navierovy-Stokesovy rovnice pro nestlačitelné proudění, formulace vybraných úloh

5) Princip projekčních metod, Helmholtzova projekce

6) Metoda SIMPLE pro Stokesův problém

7) Metoda SIMPLE pro Navierovy-Stokesovy rovnice

8) Metoda PISO pro Navierovy-Stokesovy rovnice

9) Metoda umělé stlačitelnosti

10) Metoda umělé stlačitelnosti pro nestacionární problémy

11) Aplikace probraných metod na řešení vybraných úloh

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Ferziger, Peric: Computational Methods for Fluid Dynamics

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1898406.html