Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projekt I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2013111 Z 5 0P+5C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Cílem předmětu je, aby student samostatně aplikoval poznatky z mechaniky, pružnosti a pevnosti a mechaniky tekutin na komplexní úloze spočívající v návrhu řízeného mechanismu dle požadované funkce, dimenzování vybraného členu z hlediska tuhosti pevnosti a životnosti, posouzení vlivu prostředí a návrhu řízení. Student je veden tak, aby si osvojil vhodnou kombinaci analytických i numerických metod. Současně jsou v rámci kontaktních hodin diskutována témata z předmětů vyučovaných v 1. semestru studia programu.

Požadavky:

Dle specializace a konkrétního tématu projektu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Dle specializace a konkrétního tématu projektu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1895006.html