Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Seminář z jaderné energetiky III.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2153013 Z 1 0P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

V tomto předmětu se studenti věnují četbě, rozboru a analýze současných vědeckých textů (sborníky konferencí o jaderné energetice nebo vědecké časopisy) se zaměřením na oblast diplomové práce. Své rozbory prezentují. Studenti tak mají možnost získatí přehled v dané oblasti, zlepšit svou znalost angličtiny a případně dalších cizích jazyků a vylepšit své schopnosti prezentovat dosažené výsledky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

V tomto předmětu se studenti věnují četbě, rozboru a analýze současných vědeckých textů (sborníky konferencí o jaderné energetice nebo vědecké časopisy) se zaměřením na oblast diplomové práce. Své rozbory prezentují. Studenti tak mají možnost získatí přehled v dané oblasti, zlepšit svou znalost angličtiny a případně dalších cizích jazyků a vylepšit své schopnosti prezentovat dosažené výsledky.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní podklady vychází ze zadané diplomové práce, literatura je proto většinou definována přímo vedoucím diplomové práce.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1892606.html