Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fyzikální základy moderních technologií

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2022010 KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Vakuová technika : teoretické základy, vývěvy, měření nízkých tlaků, aplikace ve strojírenství. Výboje v plynech, fyzikální a plazmochemické metody úprav povrchů a vytváření povlaků. Lasery : princip laseru, druhy laserů, fyzikální základy laserových technologií ve strojírenství. Piezoelektrický jev: princip, aplikace v technice, generace ultrazvuku, piezoelektrická čerpadla, nanoposuvy.

Požadavky:

Znalosti fyziky na úrovni předmětů Fyzika I a Fyzika II, základy práce s počítači.

Osnova přednášek:

1. Úvod, přehled moderních technologií založených na fyzikálních principech.

2. Fyzikální jevy v soustavách při nízkých tlacích, vliv povrchů.

3. Metody získávání nízkých tlaků v technologických zařízeních.

4. Metody měření nízkých tlaků a dalších parametrů v technologických zařízeních.

5. Výboje v plynech, vlastnosti a parametry plazmatu a jejich měření.

6. Fyzikální podstata technologií pro modifikace povrchů, aplikace ve strojírenství.

7. Fyzikální a plazmochemické metody vytváření povlaků.

8. Teoretické základy laserů, stimulovaná emise.

9. Charakteristika laserového záření, druhy laserů, základní konstrukční prvky.

10. Fyzikální základy laserového řezání, svařování a gravírování.

11. Fyzikální základy speciálních laserových technologií.

12. Podstata piezoelektrického jevu, generace ultrazvuku.

13. Uplatnění piezoelektrického jevu v technice, piezoelektrická čerpadla, nanoposuvy.

Osnova cvičení:

Základy práce s vakuovými soustavami, depozice tenkých vrstev fyzikálními metodami, měření mechanických vlastností tenkých vrstev. Základy práce s lasery, úpravy světelných svazků, aplikace piezoelektrického jevu.

Cíle studia:

Poskytnout studentovi základní informace o fyzikálních základech jevů a zařízení v současné době aplikovaných v pokročilých technologiích s důrazem na strojírenství.

Studijní materiály:

Boušek J., Vakuová technika, FEKT VUT v |Brně, 2005

Pátý L., Petr J., Vakuová technika, skriptum ČVUT, 1990

Musil J., Vyskočil J.: Tenké vrstvy nitridu titanu, Academia, 1989

J. Vyskočil - http://www.vakspol.cz/lsvt05/Vyskocil.pdf

Mattox D.M., Handbook of physical vapor deposition (PVD) processing, Noyes Publications, New Yersey, 1998

Vrbová M., Jelínková H., Gavrilov P., Úvod do laserové techniky, ČVUT Praha, 1998

Kreidl M., Šmíd R., Technická diagnostika, BEN, 2006

Švehla Š., Figura Z, Ultrazvuk v technológii, Alfa 1984

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1889306.html