Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Dopravní logistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y2DL KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Postavení dopravy v logistických systémech. Metody optimálního řízení a alokace hmotných toků. Rozhodování v řízení hmotných a nehmotných toků. Kvalita přepravy v logistickém systému, optimalizace úrovně kvality vzhledem k afinitě zásilek. Úloha a funkce informačních toků v logistických systémech (substituce informačních toků a hmotných toků). Vytváření logistických informačních, diagnostických a rozhodovacích systémů. Logistická obsluha území.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznánit studenty s funkcí dopravy v logistických systémech, metodami alokace a řízení hmotných toků. Supply chain managementem z hlediska přemisťovacích procesů, logistickými technologiemi založenými na optimalizaci dopravy na logistickém řetězci, vztahy mezi dopravci a uživateli dopravy, logistickou obsluhou území.

Studijní materiály:

Pastor, O., Tuzar, A.: Teorie dopravních systémů, ASPI, 2007

Svoboda, V.: Dopravní logistika , Vydavatelství ČVUT, Praha 2004

Pernica, P., Mosolf, J. H.: Partnership in Logistics, Radix, Praha 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1877506.html