Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Management dopravních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13MGD Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Manager a jeho tým, výběr členů týmu, práce v týmu, vedení lidí, trénink komunikačních a prezentačních dovedností moderního manažera, operativní a strategické plánování a rozhodování, konflikty, motivace, metody na podporu rozhodování, organizování, organizační struktury, prosperita organizace, kontrola, projektový management (zaměřený na PPP), podpůrné nástroje při rozhodování v dopravě (Highway Development and Management Tools).

Požadavky:

znalost podnikové ekonomiky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je zaměřen na trénink soft skills a rozvíjení klíčových kompetencí studentů mezi které patří schopnosti prosazování sebe a svých myšlenek, umění práce v týmu a jeho vedení, schopnosti samostatně rozhodovat a operativně a strategicky plánovat. Předmět bude využívat výukové metody týmové spolupráce a projektové formy výuky.

Studijní materiály:

Duchoň B.; Management; Tvrdé a měkké prvky řízení, C.H.Beck 2008

Armstrong M.; Řízení lidských zdrojů, Grada Publishing 2007

Čakrt M.; Konflikty v řízení a řízení konfliktů, Managementpress 2000

Bělohlávek F.; Organizační chování, Brno Computerpress 2003

Plamínek J.; Tajemství motivace, Grada Publishing 2007

Drucker P.; Efektivní vedoucí, Management Press 1992

Koontz, Werich; anagement, Victoria Publishing 1993

Ludlow R., Panton F.; Zásady úspěšného výběru pracovníků, Grada Publishing 1995

Plamínek J.; Řešení konfliktů a umění rozhodovat, Argo 1994

www.esim.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1847706.html