Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Znalostní báze společností

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14ZBS Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Vysvětlení základních pojmů, seznámení se bází znalostí, expertními systémy, dále se studenti seznámí s přístupen ke sdíleným znalostem a ochranou dat. Studenti budou také seznámeni s metodikou vytváření báze znalostí a metodikou vytváření báze znalostí z dat. Dalším tématem je dolování znalostí z rozsáhlých bází dat a internetu. Na závěr je seznámení se s prací zpravodajských služeb s ohledem na využití v praxi.

Požadavky:

základy informačních systémů a systémového inženýrství

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět seznamuje studenty s pojmem znalostní báze firmy a s dalšími potřebnými pojmy. Pak přechází na problematiku využívání takovéto báze znalostí, její údržby a vytváření.

Studijní materiály:

Dumort A.: The Economics of the Information Society, Brusel, 1998, EUR 16676 EN

Kelemen J., Kubík A., Lenharčík I., Mikulecký P.: Tvorba expertních systémů v prostředí CLIPS, Praha, Grada, 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1831706.html